Hvem er vi?

SalesRep.dk er et landsdækkende, salgskonsulent og key-account management firma. Vi håndterer salgsopgaven for leverandører, inden for forbruger-elektronik, med fokus på produkter inden for Radio/TV og IT branchen.

Vores mission er, at leverer et resultat orienteret, ordentligt og professionelt salgs arbejde, både på account og key account niveau, altid i tæt dialog med vore leverandører.

SalesRep.dk består af 2 partnere, som hver især har mere end 25 års salgserfaring i branchen. Vi kender vores distrikter og arbejder tæt sammen med både kædekontorer og butikker.
Who are we?

SalesRep.dk is a nationwide, sales consultant and key account management firm. We handle sales and marketing assignments for suppliers within consumer electronics, focusing on products in the Radio / TV and IT industry.

Our mission is to deliver a results-oriented and professional sales work, both at the distributor and key account level.

SalesRep.dk consists of 2 partners, each with more than 25 years of sales experience in the business. We know our sales districts and are all working closely with the nationwide chains and shops.
SalesRep.dk forestår alle salgsopgaver som fx:

• Salg og service til forhandlere og kædekontorer
• Forhandling af samhandelsaftaler på kæde og forhandler niveau
• Præsentation af produkter og kampagner
• Salgs og produkttræning af butikspersonale
• Deltager på nationale og internationale messer
• Implementering af sortimenter og koncepter
SalesRep.dk attends sales functions such as:

• Sales and service to dealers and chain offices
• Negotiation of trade agreements, both on chain and dealer level
• Presentation and promotion of products
• Sales and product training for store staff
• Attendance at national and international trade shows
• Implementation of assortments and concepts in chains
Hvilke fordele er der for dig?

• Reducere dine salgsomkostninger og gør dem variable i forhold til omsætningen
• Kender dine udgifter
• Får en professionel og landsdækkende salgspartner
• løser opgaverne hurtigt og effektivt
• har mindre administration
• Er ikke afhængig af fastansat salgspersonale
What are the benefits for you?

• Reduce sales costs in reference to turnover
• Be in control of your expenses
• Get a professional, nationwide sales partner
• Get things done quickly and efficiently
• Less administration
• Not dependent on permanent staff
Kontakter:

Dan Ranfelt
Distrikt Sjælland & Øerne
Partner
Mobil: 24999118
Email: dr@salesrep.dk

Michael Andersen
Distrikt Jylland & Fyn
Partner
Mobil: 40705054
Email: ma@salesrep.dk
Contacts:

Dan Ranfelt
Sealand & Islands
Partner
Mobile:24999118
Email: dr@salesrep.dk

Michael Andersen
Jutland & Funen
Partner
Mobile: 40705054
Email: ma@salesrep.dk